سیم خسته

سیم خسته

نت های آسمونی سیمای خسته ی درد طراوت یه آهنگ سقف صدای یک مرد

نت های آسمونی
سیمای خسته ی درد
طراوت یه آهنگ
سقف صدای یک مرد
نگاه خیره ی تو
لرزش عرش خداست
سکوتو زیر و رو کرد
غبار رو شیشه ی ماست
هق هق تلخ آوا
تو متن این ترانه
سهم منی عزیزم
کسی اینو ندونه
بخشیدنت یه هدیه س
کینه ای من ندارم
عشقم به گل نشسته
ناجی بیا کنارم
سبزه ی چشمای تو
رنگ و لعاب واژه ست
چهره ی خندون تو
بال و پر منو بست
حلقه ی مشکی عهد
جواب مبهمی داشت
سردی بی تو مردن
غصه رو توو دلم کاشت
این زخم کهنه ی شب
بغض یخیمو نشکست
شرم و حیای دستات
آبو به روی اون بست
صفحه ی دفتر عشق
توو حس تو ورق خورد
کلامِ شیرینِ من
توو نطفه خشکید و مُرد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/111202کپی شد!
340