"زندگی همینه دیگه"

خیلی حرفا هس که باتو
نمیشه به سادگی گفت
به چیزی که بین ما هس
مگه میشه زندگی گفت؟

به دروغ دلخوشی و
متنفر از حقیقت
دل تو شبیه شیشه س
پیش سنگ واقعیت

به سراب دل می بندی
به خیال تکیه می دی
به یه عشق رفته از دس
که نظیرشو ندیدی

خیلی حرفا هس که باتو
نمیشه به راحتی گفت
یکی تو دلم نشست از
این سکوت لعنتی گفت

عشقی که بین ما بود
خیلی وقته ناپدیده
زندگی همینه دیگه
هم سیاهه هم سفیده

https://www.academytaraneh.com/109697کپی شد!
920
۲
۳