"جاده"

جاده چه خوب میتونه همراه بشه
وقتی دلت میگیره از آدما
گاهی آدم بدجوری دلگیر میشه
بین یه مشت حیوون آدم نما

گاهی خوبه رد شدن از هر کس و
هرچیزی که زندگی کردی باهاش
دس بکشی از همه ی عادتا
دور شی از هر کی که سردی باهاش

وقتی که احساسی تو قلب تو نیس
هرچی می بینی همه مصنوعیه
زندگی بی معنی میشه مثل مرگ
عشق واسه ت یه غم مصنوعیه

جاده چه خوب میتونه همراه بشه
با کسی که شوق رسیدن داره
زندگی یعنی نفست پرشه از
لذتی که عطر خوش زن داره

زندگی کشف هیجان یه عشق
زندگی لمس لحظات خوشه
من نمی خوام تسلیم عادت بشم
عادی شدن قلب منو می کشه

گاهی خوبه رد شدن از هر کس و
هرچیزی که زندگی کردی باهاش
دس بکشی از همه ی عادتا
دور شی از هر کی که سردی باهاش

https://www.academytaraneh.com/109195کپی شد!
723
۶
۲