"گناه من"

 

چقد تلخه تصویر غمگین تو

اونم وقتی غصه ت گناه منه

بمیرم که چشم امید تو باز

به دستای پر اشتباه منه

 

مث پتکه هر قطره ی اشک تو

که مغزم رو له میکنه تو سرم

توشاید ببخشی من احمقو

محاله که من از خودم بگذرم

 

واسه مقصدی که از آغاز راه

واسم لاف خوشبختی می زد مدام

تورو تو قطاری نشوندم که جز

پشیمونی چیزی نیاورد برام

 

میخوام که بخوابم  یه خواب عمیق

که  یک ساعت از درد من کم بشه

اگه کوه بودم تعجب نداشت

که پشتم ازین بار غم خم بشه

 

همه زندگیمو می دادم اگه

می شد عشق سابق رو احیا کنم

اگه می شد امیدو تزریق به

رگ خشک امروز و فردا کنم

 

 

https://www.academytaraneh.com/108410کپی شد!
313
۲