"کابل خونین"

ریاست امنیت ملی افغانستان اعلام کرد، حمله خونین در کابل که بیش از ۹۰ کشته به جا گذاشت، از سوی شبکه حقانی در پاکستان برنامه‌ریزی شده بود. به گزارش ایسنا، در بیانیه ریاست امنیت ملی افغانستان همچنین آمده که بمب در یک تانکر تخلیه فاضلاب جاسازی شده بود. بر اساس گزارش بی.بی.سی، این نهاد افزود، اطلاعات موثق و یافته‌های ابتدایی از حادثه نشان می‌دهد، برنامه‌ریزی حمله مذکور توسط شبکه حقانی و با راهنمایی و همکاری مستقیم دستگاه اطلاعاتی پاکستان طرح‌ریزی شده است. این در حالی است که گروه طالبان مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته و آن را محکوم کرده است.

رفته بودی بازار
تکه هات برگشته
شاد و خندون رفتی
دست و پات برگشته

کابل خونین و
مردم غمگینش
آسمون مشکی شد
از غم سنگینش

تا کی این تقدیر
شوم ملت باشه؟
سهم مردم از دین
مرگ و وحشت باشه

فاجعه انقد زشت
انقدر پردرده
طالبان هم از شرم
چهره پنهون کرده

لعنت حق بر این
شعبه ی شیطانی
مستحق مرگه
فرقه ی "حقانی"

از این نویسنده بیشتر بخوانید: