"امید به عشق"

تو زنده نگه دار امیدم به عشقو

تو تضمین شادی توی زندگیم باش

من اون سرزمینم که ویرونه از جنگ

تو سردار محبوب سازندگیم باش

 

بخند و بذار با تو آروم بگیرم

سکوتت فقط باعث اضطرابه

نمیدونی هیچی از آشوب قلبی

که چشم انتظار یه جمله جوابه

 

با چشم خمار و قشنگت نگام کن

که دنیا رو با تو قشنگ تر ببینم

چقد سخته صبر و یه آغاز تازه

می شه قصه مونو از آخر ببینم؟

 

من آواریم که تو از خشت اول

می تونی با مهر و محبت بسازیم

اگه صد ترک دارم از هر شکستم

تو تنها دلیلی واسه سرفرازیم

 

https://www.academytaraneh.com/107622کپی شد!
476
۴
۱