"برزخ"

حال خوبی ندارم این روزا

استرس دلهره دلی غمگین

پشت سر یه گذشته ی تاریک

روبرو یه تهاجم سنگین

 

آبرویی که بی هوا میره

اعتباری که سخت در خطره

اعتمادی که هیچ معلوم نیس

منو سمت کدوم طرف ببره

 

پل پوسیده ای مقابلمه

که بجز اون برام راهی نیس

برزخ لحظه های تلخی که

پشت اون غیر روسیاهی نیس

 

بغض بی وقفه ای که قلب منو

از همه زندگیم سیر کرده

تا کی این غصه ها رو دوش منه

غمی که یه جوونو پیر کرده

 

همه ی زندگی مو میدم تا

روزای آرومو ببینم باز

توی چشمای عشق زل بزنم

پیش عشق خودم بشینم باز

از این نویسنده بیشتر بخوانید: