"تنم رو به اسمت سند می زنم"


خدایا خودت شاهدی که نشد
بفهمونمش تا چه حد عاشقم
ندید هق هقم رو ندید حالمو
ندونس نفهمید چقد عاشقم

نتونس میون نگاهای من
ببینه چه حسی به چشماش دارم
داره دس تکون میده و من دارم
دلم رو به دستای اون می سپارم

“من و این روزا و یه راز بزرگ
که باید توی سینه دفنش کنم
به عشق کی باید چشام وا بشه؟
واسه کی باید موهامو مش کنم؟”

برو تا من از غصه نابود شم
تو بغضای هرشب می بارم تو رو
همین روزا از حرف مردم تو هم
می فهمی سر من چی اومد برو

نمی دونی معتاد عطر توام
نفس می کشم تا تورو بو کنم
تنم رو به اسمت سند می زنم
می خوام اسم زیباتو تتو کنم

“من و این روزا و یه راز بزرگ
که باید توی سینه دفنش کنم
به عشق کی باید چشام وا بشه؟
واسه کی باید موهامو مش کنم؟”

از این نویسنده بیشتر بخوانید: