"زیباترین انتخاب"

من از هرچی  وابستگی خسته م و
نمی خوام به عشق تو وابسته شم
نمی خوام دو روز عاشقت باشم و
دو روز بعدش از عشق تو خسته شم

میگی درد دل کن تو یه نامه و
بمون تا فرشته جوابت بده
مث این می مونه گل تازه رو
بدی به یکی تا گلابت بده

فرشته تویی و گل من تویی
نیازی ندارم به آب و گلاب
تو زیباترین انتخاب منی
چه حس خوبی داره این انتخاب

تو طوفان نباش و بمون تا ابد
شبیه نسیمی توی زندگیم
بمون تا همیشه نشاط دلت
ادامه ببخشه به سرزندگیم

من از هرچی وابستگی خسته م و
میخوام در کنار تو آروم بشم
یه بار طعم عشقو چشیدم بسه
ازون عشقه هر زجری که می کشم

ازون عشقه هر زجری که می کشم…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: