"زیباترین انتخاب"

من از هرچی  وابستگی خسته م و
نمی خوام به عشق تو وابسته شم
نمی خوام دو روز عاشقت باشم و
دو روز بعدش از عشق تو خسته شم

میگی درد دل کن تو یه نامه و
بمون تا فرشته جوابت بده
مث این می مونه گل تازه رو
بدی به یکی تا گلابت بده

فرشته تویی و گل من تویی
نیازی ندارم به آب و گلاب
تو زیباترین انتخاب منی
چه حس خوبی داره این انتخاب

تو طوفان نباش و بمون تا ابد
شبیه نسیمی توی زندگیم
بمون تا همیشه نشاط دلت
ادامه ببخشه به سرزندگیم

من از هرچی وابستگی خسته م و
میخوام در کنار تو آروم بشم
یه بار طعم عشقو چشیدم بسه
ازون عشقه هر زجری که می کشم

ازون عشقه هر زجری که می کشم…

https://www.academytaraneh.com/107186کپی شد!
1586
۶
۴