"عشق بی نشون"

تو یه عشق بی نشونی

با همین تصویر فرضی

واسه من عزیزترینی

به همه دنیا می ارزی

 

واسه بودن و نبودت

نمیشه دلیلی آورد

اون همه دلیل و منطق

واسه آدما چی آورد؟

 

باید از ته ته دل

تو رو خوند و آرزو کرد

تو سکوت و خلوت شب

گل عشقو با تو بو کرد

 

باید از صفات آدم

به خودت پناه آورد

منم اونکه هدیه واست

یه سبد گناه آورد

 

منم اون که شرمساره

از تموم خوبیات و

می خواد عاشقانه پرشه

همه زندگی ش با تو

 

تو یه عشق بی نشونی

با همین تصویر فرضی

واسه من عزیزترینی

به همه دنیا می ارزی

https://www.academytaraneh.com/106780کپی شد!
298
۴
۲