"به حرمت اون روزها"

quote_1481528681542
وقتی که عمر رابطه
سر میرسه باید گذشت
میشه شروعی تازه داشت
از آخر هر سرگذشت

احساس آدمها بهم
مثل یه خط صاف نیس
وقتی که باهم صادقیم
جدایی مون اجحاف نیس

ممنونم از تو عشق من
با خاطراتمون خوشم
به حرمت اون روزها
امروزمونو می کشم

شاید با عشق دیگه ای
حال و هواتم تازه شه
 لباس تازه ممکنه
بهتر بهت اندازه شه

ناراحتم اما دیگه
باید خداحافظ بگیم
باید برم دیرم شده
چشم انتظاره زندگیم

ممنونم از تو عشق من
با خاطراتمون خوشم
به حرمت اون روزها
امروزمونو می کشم

https://www.academytaraneh.com/106071کپی شد!
469
۶
۵