"حسرت دیروز"

دست من نیس اگه این بخت بد
منو از دست تو دلخور کرده
یه غم سمج ته قلبت هست
عمریه جای منو پر کرده

متنفرم ازون … عشق تو
که با خاطره ش دارم می جنگم
بغلم کن بذا بغضم وا شه
واسه گریه عشق من دلتنگم

کاش از اول تن این رابطه مون
تاول حسرت دیروزو نداشت
کاش زمانی که توی فکر اونی
حالت این حالت مرموزو نداشت

چی تو دیروز خودت می بینی؟
که توی آینه ی فردامون نیس
این که مهربونی با من خوبه
ولی باز چاره ی دردامون نیس

منو تو خونه ای راه دادی که
سندش به نام یه زن دیگه س
مثل یه تجاوزه رابطه مون
تن تو تشنه ی یه تن دیگه س

متنفرم ازون… عشق تو
که با خاطره ش دارم می جنگم
بغلم کن بذا بغضم وا شه
واسه گریه عشق من دلتنگم

https://www.academytaraneh.com/106045کپی شد!
372
۶
۱