"آرزوهای من توهم نیس"

من یه ابله؛  یه مردنالایق
من یه احمق؛ یه آدم ساده م
از حالا تا ابد مقصر هر
اتفاق بد نیفتاده م

هرچی هس تو دلت بریز بیرون
شاید اینجوری خوب خالی شی
هرچی فحشه حواله کن سمتم
احتمالا یه کم سبک می شی

عشق اینه که واسه خاطر تو
دل به هر آب و آتیشی بزنم
مرد بودن اینه که تا دم مرگ
دل ازین راه پرخطر نکنم

من نگاهم به سمت فرداهاس
آرزوهای من توهم نیس
ارزش اون بهشت رویایی
قد این چن تا دونه گندم نیس؟

زندگی یه سقوط بی وقفه س
جایی که همت و اراده ای نیس
من به خوشبختی سخت معتقدم
اما خوشبختی راه ساده ای نیس

صبر کن تا ببینی آخر کار
دست رنجم چقدر شیرینه
اون که پیش تو بد میگه ازمن
جزنوک بینی شو نمی بینه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: