"دلمردگی"

Screenshot_۲۰۱۶-۰۸-۳۱-۰۹-۱۶-۳۳-۱

وقتی یه زن ساکت شده یعنی
آرامش خونه بهم ریخته
یعنی یه دستی هس که تو جامش
جای شراب عشق سم ریخته

یعنی یه مردی اون حوالی هس
که قدر احساسو نمی دونه
زل میزنه تو چشم هاش اما
چیزی از عمق اون نمی خونه

سرمای این خونه طبیعی نیس
نبض زنی از حرکت افتاده
دلمردگی رو دیده تو چشم
مردی که هستیشو بهش داده

از زندگی سیر میشه زن وقتی
مردی که عاشق بوده بد میشه
امید زن باید به کی باشه؟
وقتی که عشقش یه جسد میشه

اینجا ته یه قصه ی تلخه
سوسوی حتا یه ستاره نیس
آوارگی دنیاشو پر کرده
جایی که بغضش رو بباره نیس

سرمای این خونه طبیعی نیس
نبض زنی از حرکت افتاده
دلمردگی رو میشه تشخیص داد
با یه نگاه ساده ی ساده

از این نویسنده بیشتر بخوانید: