"آدم شدن"

من تو بهشتت باختم عشقو
تا یه جهنم روبروم باشه
تا سیب لبخندای پرمهرت
تصویر تنها آرزوم باشه

تا لایق برگشتنت باشم
دستام به تختمون طناب پیچه
خوشبختی بی لبخند تو پوچه
دنیا بدون عشق تو هیچه

کوهم ولی صخره به صخره غم
زیر پاهام خط گسل دارم
می لرزم از سرمای تنهایی
من حس مرگو تو بغل دارم

انقد که از فهم تو دور بودم
رفتی که دور از سرنوشتم شی
بارون اشکت بند نمی اومد
گفتی میرم شاید که آدم شی

آدم شدن دور از تو ممکن نیس
حوای من ابلیسو بیرون کن
دست نجاتم شو ازین مرداب
دنیامو غرق بوی بارون کن

تا لایق برگشتنت باشم
دستام به تختمون طناب پیچه
خوشبختی بی لبخند تو پوچه
دنیا بدون عشق تو هیچه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: