«ماه عسل»

دلم می گیره وقتی بی تو باشم
چه غمگینم که دور از خنده هاتم
تو تنها افتخار زندگی می
همین بس که یکی از بنده هاتم

همین بسه که با یه قطره ی اشک
در رحمت به سمتم باز میشه
دل غرق سقوطم باز امشب
پر از حس خوش پرواز میشه

تموم آرزوم اینه که هرگز
نیفتم از چش تو با خطاهام
تو انقد مهربون هستی که هیچ وقت
امیدم کم نیاورد از گناهام

شب و سجاده و یه عالمه حرف
تو تنها محرم راز دلم باش
کسی غیر از تو با روحم خودی نیس
خودت دریا خودت هم ساحلم باش

شاید تنها زمان باقی مونده س
می خوام تو هرم آغوش تو حل شم
چش امیدمو دوختم به مهرت
نذار محروم ازین ماه عسل شم

https://www.academytaraneh.com/102926کپی شد!
765
۸