"اخبار جدید"

تویی که می شنوی حرف دلم رُ
بذار تو گوش دنیا پنبه باشه
واسه من زندگی تعطیله بی تو
چه فرقی داره که چن شنبه باشه

 چه فرقی داره دنیا امنه یا نه
من امنیت رو نزدیک تو دارم
زمان از حرکتش می مونه وقتی
که دستامو تو دست تو میذارم

سرم گیج میره از سیل حوادث
چقد روزنامه ها اعصاب دارن!
یه شعر تازه می خوام پلک وا کن
 چشات گلواژه های ناب دارن

گذشتن از مدار جاذبه ت رو
نمی تونه کسی آسون بگیره
زمین گرماشو از عشق تو داره
 بذار خورشیدو یخبندون بگیره

همه روزای عمر من تا آخر
بدون تو یه تقویم سفیده
 تو تنها اتّفاق زندگیمی
که هر حرف تو اخبار جدیده

https://www.academytaraneh.com/102735کپی شد!
744
۱۶
۶