شعر

عمر من میرود و باز طرفدار توام اینهمه غافله من غافله سالار توام مرتد عشق توام یار بخوان نام مرا قدر زیبایی… در ادامه بخوانید