وقتی که دلتنگت میشم

وقتی که دلتنگت میشم
به عکسامون خیره میشم
روی غبار خاطرات
توو تنهاییم دست میکشم

آروم نمیگیره دلم
وقتی صدام نمیزنی
وقتی تو رفتی و هنوز
توو عکسامون پیش منی

****
وقتی که دیوونه میشم
وقتی خیس میشه چشم
تن خیالی تو رو
محکم به آغوش میکشم

تنها توی حال خودم
دستات و از دور میگیرم
واسه یه لحظه دیدنت
روزی هزار بار میمیرم
*****

فقط بگو چیکار کنم
یه لحظه برگردی پیشم
خودت بگو چیکار کنم
وقتی که دلتنگت میشم….

https://www.academytaraneh.com/99422کپی شد!
1006
۱