گلهای مریم

درست لحظه ای که کنارم تویی
ببین تیک تیکِ ساعتم بند میاد
ببین با تو داره چه خوش میگذره
رو لبهام داره نقشِ لبخند میاد
چه شوقی گرفته دلم، اومدی
خوبی و برام رنگ آسایشی
رو چهرم که بدجوری پژمرده شد
تو یک تازگی، یک نوع آرایشی
از این که گرفتی تو تنهایمو
تا زنده‌م همیشه(عزیزدلم) ممنونتم
داریم عشقُ باهم بازم جون میدیم
تو لیلی باش و من مجنونتم
کناره همه تلخیه قهوه‌هام
یه لبخندِ شیرینه تو کافیه
تو شیرینی واسم دوست دارم
که دوستت نداشتن بی انصافیه
بویه گلهای مریم باغچه مون
محبت‌های تو را یادم میاره
میچینم گلها را، توی تک گلم
نمیخوام خودشو جای تو بذاره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/95124کپی شد!
829
۲
۱
۲