جهان

جهانی روُ که زندگی می کنیم

هنوز مبهمه اول و آخرش

یکی هست هرجایی و اسمش خداست

که سخته ولی میشه کرد باورش

یه دنیا پر از امتحان و سؤال

یه دنیا که نظمش به قانونشه

یه دنیا که بی بند و بی تبصره

پراز هرج ومرج و پراز شورشه

شاید تو یه روزی به این فک(ر) کنی

که بود و نبودت چه فرقی داره

شاید اینجا هستی تا کاری کنی

که دنیایی روُ سمت تو می بره

همین پرسش و احتمال کافیه

که دیوونه شی از وجود خودت

نفهمی چیه سهمت از زندگی

یه روز راضی شی به نبود خودت

من و تو نفس می کشیم با هوا

همون که نمیاد به چشمای ما

با چیزی که فهمیدنش مشکله

جهان پیش میره واسه آدما

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9464کپی شد!
1149
۵۱