گونه هام….

رفتنم برای تو فرقی نداشت//

رفتنی که هیچ برگشتی نداشت//

من نمیخواستم برنجونم تورو//

سخت بود اما بهت گفتم برو//

زیر بارون شونه به شونت شدم//

تا که چش واکردم هم خونه ت شدم//

برق چشمات قلبمو تسخیر کرد//

رفتنت خواب منو تعبیر کرد//

گونه هام خیسه از بارونه//

روبروم عکسای وارونه//

زندگیم بی سروسامونه//

بودی اما قلبت ازمن دور بود//

چشمای تو بیش ازحد مغرور بود//

من فراموشی گرفتم درک کن//

برنگرداینجارو دیگه ترک کن//

دل من یروز پر از…………

https://www.academytaraneh.com/94455کپی شد!
931
۱۲
۱