منِ بعد از تو

منِ بعد از تو دلِش تَنگه
دیگه معلومه که دلسَردی
همه کوچه ها بهمْ می گن
که مَحاله دیگه برگَردی

منِ بی تو توو خودش غَرقه
توئه بی مَن که دلت قرصه
هِی بهونه می گیره خونه
هر شب از من تورو می پرسه

از همون وقتی که تو رفتی
روحم از جسمم جدا مونده
پشت سر با خاطراتِت من
موندم و تنها خدا مونده

من بعد از تو پر از بغضه
زندگیم از دستِ من رفته
زندگیم ،بی من خوشی امّا
زندگی بی تو برام سخته

منِ ساده با توئه مغرور
آخرِ قصّه مشخَّص بود
من زیادی عاشقت بودم
واسه رفتنت همین بَسْ بود

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/93493کپی شد!
700
۶