مرسده۳

ازین روزا ازین درجا زدن هام
ازین منظور تلخت سخت خستم
حریف بدبیاری ها نمیشم
نمی دونم چطوری زنده هستم
تلفظ کردن اسم عجیبت
من انگاری فراموشی گرفتم
از عطرت،جوهر آبی نشوندم
سراسر،آسمونا رو وشتم
تنوع داره حس پایبندی
به عشق سرکشی که پای بند نیست
به نام مرسده به نام الله
خدایی مثل اون شیرین و قند نیست
ترحم داره طعم شور هق هق
تناقض داره با قند تن تو
اگه میشد ازت بازم یکی بود
یکی واسه خودم،عشق من و تو
داره میمیره از عشق کسی که
تن اون به تن و دستش نخورده
ترانه گوی در ظاهر موفق
بدون مرسده چیزی نبرده

وزن ترانه:
مفاعیلن مفاعیلن مفاعل

https://www.academytaraneh.com/9333کپی شد!
981
۷