از مجموعه ترانه چراغ های پیر

چراغ های پیر
…………….
شب از کنج گیسوی تو وا شده
جهان از نگاه تو پیدا شده
خدا طوری شکل تو رو آفرید
که یک عمر محو تماشا شده
*

شب از عمق جاده به من می رسه
شب حتی برای تو دلواپسه
من اینجا تو خونه ام اسیرم ولی
همین که تو آزاد باشی بسه
*
اگه جاده رو تار کردن برو
اگه ماهُ بر دار کردن برو
تو مومن ترین عاشق قصه ای
اگه شهرُ دیوار کردن برو
*
چراغای پیرُ لب بسته شون
چراغای پیرُ تن خسته شون
یه عمری توی باد ناجی شدن
بجز باد چی مونده تو دست شون
*
اگه جاده رو تار کردن برو
اگه ماهُ بر دار کردن برو
تو مومن ترین عاشق قصه ای
اگه شهرُ دیوار کردن برو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

1112
۱۴