تاول عشق

تاول عشق

دوباره عشق تو اعجاز کرده
جنونم تاولش سر باز کرده
معافم از دل آشوب تو بودن
ولی عشقت منو سرباز کرده
منو قفل یه بغض بی نهایت
کلید چشمت اونو باز کرده
چشایی که پراز آشوب ودرده
سکوتی که دلو پر راز کرده
نگاهم غرق لبهای تو میشه
سکوتت قصد یک آواز کرده
یه دنیا حرف توی اون چشاته
نگاهت شکوه رو آغاز کرده
پرو بال دلم رو توشکستی
چه جوری قلب من پرواز کرده

https://www.academytaraneh.com/9265کپی شد!
830
۱۷