انتخاب غلط

یه حسی دارم این روزا تو دلم
که با کسی جیزی نمیخوام بگم
کاشکی میفهمیدم نمیخوای بری
کاشکی میفهمیدی نمیخوام برم
یه جوری حس من اسیر تو ِ
که با نبودنت دلم میلرزه
ترس نداشتنت بهم زل زده
بگو نداشتنت به چی میارزه
پاییز من سر میرسه از امروز
سرد میشه تمام تار و پودم
وقتی که از زبون تو میشنوم
من انتخاب غلط تو بودم!
شبیه آسمون بی پرندم
با وحشت سقوط توی سرم
آخر این بازی شده میدونم
از اولم گفته بودی میبرم
پاداش صبرمو دارم میگیرم
دنیای بی دستات سهم منه
شک میکنم به حال و روز خودم
این حس زندگیه یا مردنه!

'میلاد بانی'

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/92200کپی شد!
720
۳