همیشه یار

یادم میاد، نمی‌شد، منو یادم نکنی
غمگینشمُ، نمیشد، منو شادم نکنی
یه روزیم، خاص تو، بودمُ، همدم هر ثانیّت
دست‌توی‌دست، همدمُ، همدلُ ،هم‌قافیت
سنگ صبورِ، من بودی، رفیق قلب بی‌کسم
خنده‌ی شوقِ، من بودی، تمام جان و نفسم
اما چی شد، یک‌دفعه، من فراموشت شدم
سرد شدی، درموندهُ، رؤنده‌ی آغوشت شدم
خبر دارم، درهای غم، بسته صحبتتُ
سکوت زده، همه‌ی، مهرُ محبتتُ
قبول که دنیا، غم داری، پاییز دنیا وصلتِ
بمون همون، رفیق خوب، بهار همیشه فصلتِ
نقاشِ لحظه‌ِ،لحظه‌هام، نقش خداپسند بکش
خط‌خطی کن، غمامونا، روی لبا لبخند بکش
تا زنده شه، روحمون، جون بکَنه، آشفتگی
بازنده شه، جدای‌ها، رنگ بگیره، زندگی
دوباره باز، دست‌تؤ‌دست، کنارهم بشینیم
پشت و پناه، همیشه یار، غمِ همو نبینیم

https://www.academytaraneh.com/92158کپی شد!
501