تقدیر

از وقتی که چشمامو وا کردم
دنیا بجام تصمیم می گیره
فردا کجا هستم نمی دونم
این دست من نه دست تقدیره

هر انتخابم اشتباهی بوده
وقتی ملاکم حرف مردم شد
تعبیر خواب دیگرون بودم
تا آرزوهای خودم گم شد

من عاشق تنهایی ام اما
اینجا کسی تنهام نمی ذاره
از چشن آدمهای این دنیا
هر آدم تنها یه بیماره

هر کس یه حرفی واسه گفتن داشت
وقتی سکوتو انتخاب کردم
دنیا کنارم سیر می خوابید
هر دفعه که من اعتصاب کردم

سخته ولی حرفا رو باید گفت
سکوت جز حرفی نگفتن نیست
شاید حقیقت اینه که تقدیر
جز انتخاب نکردن من نیست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

 • سلام حسین جان ترانه ی بسیار زیبایی بود واقعا لذت بردم از خوندنش از دید من چند قسمتش نیاز به ویرایش داشت ولی باز هم به زیبایی های کل کار خیلی صدمه نزده بود شاد باشی و موفق
  • سلام علی جان خواهشم ازت اینه که تو هیچ کاری این جمله رو استفاده نکنی: «از دید من چند قسمتش نیاز به ویرایش داشت» مگه این که بگی کجاش نیاز به ویرایش داره. باهات قطعا موافقم، این کارو بدون ویرایش اینجا گذاشتم و هدفم این نبوده که تو این مرحله کامل باشه. اما اگه به نظر تو جاییش ایراد داره، خوشحال میشم با مثال برام توضیحش بدی باز هم ممنون
 • سلام آقای میرزایی دوست داشتم قشنگ بود موفق باشید
 • سلام حسین جان. کار خیلی خوبی ازت خوندم. آفرین. خیلی روون و با احساس. هر انتخابم اشتباهی بوده اینجا یا باید اشتباه باشه یا اشتباهی بود به نظرم. برقرار باشی دوست من.
 • من عاشق تنهایی ام اما اینجا کسی تنهام نمی ذاره از چشم آدمهای این دنیا هر آدم تنها یه بیماره مرسی از شما
 • ترانه زیبا و با معنایی ازتون خوندم: هر کس یه حرفی واسه گفتن داشت وقتی سکوتو انتخاب کردم دنیا کنارم سیر می خوابید هر دفعه که من اعتصاب کردم توی بند دوم، مصراع اول، به نظرم " اشتباه " کافیه . از لحاظ هجاشماری هم اگه بخوایم نگاه کنیم. در کل خوب موفق باشید.
  • ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻛﻪ ﺧﻮﻧﺪﻳﺪ. اﻣﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ اﮔﻪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻛﺎﺭ ﺩﻗﺖ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻢ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺑﻮﺩ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻢ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺭﻭ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻛﻨﻴﻢ اﻣﺎ ﻛﻞ ﻛﺎﺭ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻆﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻄ ﻳﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﺎﻳﭙﻲ ﺭﻭ ﺑﺎﺯﻡ ﻣﻤﻨﻮﻥ
 • سلام حسین عزیز کار خوبی ازت خوندم... بعضی جاها واقعا عالی بود... خوشجالم که کارتو خوندم
 • سلام...آقای میرزایی سبکتون رو دوست دارم...ترانه ی قبلیتون رو خوندم..اون و بیشتر پسندیدم... نقدتون رو زیر ترانه ی انیس جزایری عزیز خوندم...سبک نقد کردنتون هم خیلی خوب بود:) این دست من نه....دست تقدیره.... منظورتون این بوده که این دست من نیست ، دست تقدیره که از آستین من بیرون میاد؟ درسته؟ ولی مفهومش با این شیوه ای که شما بیان کردین، گنگه... این دست من نیست دست تقدیره کاش بشه وزن رو گاهی فدای مفهوم کنیم...! اولین بار که ترانه تون رو خوندم با خودم گفتم یه ترانه سرای خوب دیگه اینجاست. موفق باشید....
  • ﺳﻼﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻴﺮاﻧﻮﻧﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻤﻨﻮﻥ اﺯ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻣﻮ ﺧﻮﻧﺪﻳﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮﺭ اﺯ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻮﻥ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺪﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺮاﻧﻪ ﺭﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻡ و ﻫﻨﻮﺯ اﻭاﻳﻞ ﺭاﻫﻢ اﻣﺎ اﺯ اﻭﻝ ﺑﺎ ﻣﻂﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻡ. ﻣﻂﺎﻟﻌﻪ ﻋﺮﻭﺽ و ﻗﺎﻓﻴﻪ و ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻧﻘﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮﻩ. اﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻆﺮم ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﻌﺮ و ﺗﺮاﻧﻪ و اﺩﺑﻴﺎﺗﻪ. ﺩﺭ ﻛﻞ ﻫﻴﭽﻲ ﺟﺎﻱ ﻣﻂﺎﻟﻌﻪ ﺭﻭ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻩ. ﻗﻂﻌﺎ ﻧﻘﺪ اﻓﺮاﺩ ﺁﻛﺎﻩ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ اﺑﺘﺪاﻱ ﺭاﻫﻦ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻪ. ﺭاﺳﺘﺶ ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ اﻳﻨﺠﺎ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ اﺭﺳﺎﻝ ﻛﺮﺩﻡ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ اﺯ ﻧﺒﻮﺩ اﻓﺮاﺩ ﺁﻛﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﻆﺮﻡ ﺭﻧﭻ ﻣﻲ ﺑﺮﻩ. ﺷﻤﺎ اﮔﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻳﺪ ﻛﺎﺭﻱ ﺭﻭ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺮاﻍ اﻓﺮاﺩ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ش ﻣﻴﺮﻳﺪ ﻧﻪ اﻓﺮاﺩﻱ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺳﻂﺢ ﺷﻤﺎﻥ و ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ اﺑﺘﺪاﻱ ﺭاﻩ. ﻣﻨﻆﻮﺭﻡ ﺷﻤﺎﻱ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻮﺩ ﻧﻪ ﺷﻤﺎ. ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﻧﺸﻪ. ﺑﺮاﻱ ﻛﺴﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺑﺘﺪاﻱ ﺭاﻫﻦ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻪ اﻣﺎ اﮔﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺟﺴﺎﺭﺕ و ﺑﻲ اﺩﺑﻴﻢ ﻧﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻢ ﺑﺮاﻱ اﻓﺮاﺩ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺗﺮاﻧﻪ, ﻣﺤﻴﻄ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﻧﮕﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﭘﺲ ﭼﻲ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ. ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﻧﻢ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻭاﻗﻌﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻥ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻢ. اﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺧﻮﺩﻡ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ اﻳﻢ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻢ اﻳﻦ ﻣﺼﺮﻉ ﺩﺭ اﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻉ ﻗﺒﻠﺸﻪ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﺩا ﻛﺠﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ, ﺩﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ. ﺗﻮ ﭼﻬﺎﺭﭘﺎﺭﻩ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻫﺮ ﺑﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮﺳﻮﻧﻪ ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻞ ﭼﻬﺎﺭﭘﺎﺭﻩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺭﻭ ﻣﻲ ﺭﺳﻮﻧﻪ. ﻣﻨﻆﻮﺭﻡ اﻳﻨﻪ اﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺭﻩ اﮔﻪ ﻣﺼﺮﻉ ﺑﺎﻻﻳﻴﺸﻮ ﺣﺬﻑ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﻤﻨﻮﻥ اﺯ ﺣﻀﻮﺭﺗﻮﻥ
   • ممنون آقای میرزایی...البته اینکه گفتم کار قبلی رو بیشتر دوست داشتم به خاطر این بود که کار قبلی اولین اثری بود که ازتون خوندم و لذت اولین زیبایی بیشتر از بعدی هاست...وگرنه این ترانه هم بسیار زیباست...بدون تعارف. باهاتون موافقم اما آکادمی به نقد شما نیاز داره...بچه ها به دانش، جسارت و شجاعتی که هر منتقدی با خودش به آکادمی میاره، نیاز دارن....حتی اگه به خاطر تازه کار بودنشون از نقد برنجند... معنیش و متوجه شدم..دیشب فرصتم کم بود و سرسری خوندم...عذر تقصیر:) بله...موافقم..اگه من بودم میگفتم: فردا همیشه دست تقدیره! اما من نیستم! و سلیقه ی ترانه سرا ارجحیت داره:) چون دلسوزانه نقد میکنید ازتون دعوت میکنم افتخار بدین و یکی از کارهای منو به انتخاب خودتون نقد کنید... من هیچ وقت از نقد سالم ناراحت نمیشم.جاهایی هم که دفاع کردم به خاطر این بوده که خواستم معنا رو به منتقد انتقال بدم...مثل همین کاری که شما کردین و منو آگاه کردین..نقد شما جزو نقدهای سالم و اصولیه...همیشه هم میگم: "نقد ، هدیه ایه که فقط توو دست یک دوست دیده میشه" اگه دانش نقدتون در حدی هست که خودتون بهش اعتقاد دارید-که حتما هم هست- این دانش رو از بچه ها و از جمله من دریغ نکنید. سپاس:)
 • سلام خسته نباشید شباهت اسم ترانه هامون در ابتدا باعث شد بخونم زیبا بود در کل البته ابیاته ابتدایی ریتمهمنسجم تری داشت موفق باشید از سناریوتون لذت بردم :)