نمیشه باورم

نمیشه باورش این شیر
که آهو سهم کفتاره
هوا انقد دلگیره
که داره ابر میباره
سلام چندمین زخمی
هزار و سیصد و بس نیست
شبا میشین دوتا کشور
که مرزاشون مشخص نیست
نه با یاد تو آرومم
نه راه بهتری مونده
سلیمانم که از ملکم
فقط انگشتری مونده
به لبخندات دلم خوش بود
توو این دنیای سگدونی
عذابه شاعری وقتی
غزلهامو نمیخونی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: