تصور بودن تو

با یه لبخند معمولی
با اون ته ریش مردونه
صدای گرم و خش داری
که داره شعر میخونه
مث یه دختر ترسو
پناه اوردم این گوشه
به تو فکر میکنم قلبم
یه جور خاص میجوشه
قدمهای تو انگاری
با ریتم نبضم همخونه
تو رو از دور میبینم
مث یه خواب می مونه
نه اینکه عاشقت هستم
یا به چشمات دل دادم
فقط یه حس مخصوصی
به اینجا بودنت دارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9167کپی شد!
966
۳۴