ازت چشم بر نمیدارم

تو کاری کردی این دنیام ، تماما غـرق رویا شه
نـوازش کردن دستات ، یـه دنیا عـشـق هـمراشه
تـو بـا لـبـخند شـیـرینت ، بـه من دنـیارو بخشیدی
نــمیـدونی چـه آرومـم ، تـو چـه آرامـشـی مـیدی
تـا هـر مـوقـع کـه بـیـداری ، بـدون وقـفه بیدارم
یـه لحـظم من نـمـیتونم ، ازت چـشـمامـو بردارم
ادامه…

کیوان مجیدزاده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9154کپی شد!
1081
۲۲