بیمار

یه جوری با دلم بودی
که انگار از چشام سیری
یه جوری اومدی سمتم
که فکر کردم داری میری

یه جوری عاشقت بودم
که انگار از تو بیزارم
یه جور درمون دردامی
که یه عمره که بیمارم

چجوری عاشقم بودی
چجوری مست هم بودیم
یه عمره که تو این خونه
عزیزم زنده به گوریم

دیگه حتی برای تو
یه شعرم من نمیخونم
چجوری با همیم وقتی
ازت چیزی نمیدونم

هوای خونمون سرده
همه جا غرقه نفرینه
یکی از دور داره این
هوای سرد و میبینه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: