حرمت عشق

وقتی حرفاتو شنیدم/دنیا روسرم خراب شد

آرزوهای دل من/هموشون نقش برآب شد

خیلی زود ازم بریدی/وقتی انتظارنداشتم

من تووی باغچه قلبم/گل عشقتو میکاشتم

نگو که قصه همینه/راه دیگه ای نمونده

نگو احساس دلم رو/یکی توگوش توخونده

نمیتونم که جداشم/ هنو قلب تو باهامه

کادوی خونه تازت/اشکای توی چشامه

دردمن مثه یه مردِه/بیگناه بایدبمیره

حکم اعدام خودش رو/ازدلش باید بگیره

اگه تصمیم تو اینه/من تووفال تونباشم

کوله بارموببندم/برم وازتوجداشم

من به حرمت گذشته/پاروحرفت نمیذارم

یه سبد دعای خیرو/جای کینه هامیارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9041کپی شد!
752
۹