لبخند تو

وقتی می خندی با خودم میگم
کاش لبخند صورتت باشم
تو به من نمیرسی اما
کاش میشد که قسمتت باشم

دین من با نگاهت از کف رفت
دوس دارم که کافرت باشم
باز هم به این ترانه بخند آخر
من بلد نیستم شاعرت باشم

فی البداهه_م.س

از این نویسنده بیشتر بخوانید: