تلخه نبودت

دل آسمــــــونـــــم گرفته بـــــــــــازم
دارم با خیـالـــــــت قـــــدم می زنـــم
چه تلخــــــه نبــــودت توی زندگیــــم
که دلتنگیــــــامــــو رقـــم می زنـــــم

یه نقشی از عشقـــت توو احساسمه
می ترســـم یـه روزاز دلم پاک شـــه
واســــــــم باورش سخته که مهر تو
تووقلـب شکسـتم بخواد خاک شــــه

هــوای دلـــــــم سمـــــت رویــای تو
نمی خـوام خزون شــه بمیره بهــار
توو قلبم نباید از عشقـــــــت به من
یه تصویر محوی بشــــــه یادگــــار

دلم می خواد آفتابی شه آسمــــون
که شاید تو بر گردی از این سفـــر
بـدون بی تو مرگه واسـم لحظه ها
کــه حتـی یـــه مرهــــم نـــداره اثر

عجـب سرده اینجــــــا ولـــی یاد تو
واســـم مـث گرمـــــای آغوشتـــــه
می ترســم یه روز محو حسی بشی
ببینــــم فراموشـــــی تـن پوشتـــــه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: