«حس مبهم»

از کی نشون دادی این حس مبهمو
احساس ما بهم هیچ وقت یکی نبود
من عاشقت شدم سرگرم واژهات
گفتن واست چرا انقدر ساده بود
گفتی که عشقمی حرفاتو یادمه
دوست داشتنت هنوز از قلب سادمه

راه جدایی رو در پیش گرفتی تو
عشقم رو با همه هستیش گرفتی تو

با من که عاشقم مغرور تر شدی
گفتم پیشم بمون هی دورتر شدی

این عادلانه نیست هر لحظه پرغمه
این ناله های من با درد محرمه
تو قلب یخ زدت جا واسه من نبود
هیچ فرصتی واسه عاشق شدن نبود
باور نمیکنم این حس مبهمو
حرفاتو پس بگیر از پیش من برو

راه جدایی رو در پیش گرفتی تو
عشقم رو با همه هستیش گرفتی تو

با من که عاشقم مغرور تر شدی
گفتم پیشم بمون هی دورتر شدی

https://www.academytaraneh.com/89592کپی شد!
940
۷