هستی ولی دیره

پنجره ی خونه درگیر ه بارونه
دل حبس آغوشت,دیگه نمیتونه
دارم بدون ه تو تصویر می سازم
من تو نبود ه تو ,تو حسرتم بازم
بیزار از این کوچه ,یاد تو میفتم
من عاشقت هستم ,هر روز میگفتم
اینجا بدون تو ,فکر ه شب ه قبرم
وقتی نگاهت نیست ,بی طاقته صبرم
هر شب طناب دار, با آه می بافم
سهم ه دلم کم نیست ,میم و بگیر کاف م
از صبح تا حالا آرامشم رفته
تو دوری و, قلبم ,فکر ه شب هفته
من بی خبر اینجا ,چشمم نمیخوابه
مجنون تو دست ه ساز ,بی تاب ه بی تاب ه
تو کنج تنهاییم ,این بالشم خیسه
حکم ه غرور ه من ,تکرار ه این هیس ه
بازم تو اینجایی ,اما چقد دیره
دل دل کنی ,آروم ,ریتم ه صدام میره
با من واسه فردا بیداره بیداری
شکل ه منی امشب ,داغونه دیداری
با آرشه ی دستات, کف بین ه بی تارم
قانون ه چهار چهار رو سیم گیتارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: