تفاوت

تو چشمات عکس یه ماهِ
تو دستام عکس یه خورشید
چقدر فرق داره دیدن با
شنیدن های پر تردید
شنیدم با یکی دیگه
شبا آروم میگیری
ولی میدونم این حس رو
که بی چشمام میمیری
شنیدم وقتی تنهایی
فقط شعرامو میخونی
به یادم گریه ها کردی
می خوایی باشی و برگردی
میگم تا بشنوی اینبار
صدای قلب زارم رو
محال بی تو من باشم
بیا دوباره پیشم تو
کنارت خوب و آرومم
کنارت عشق بارونم
تو هستی پیش من انگار
یه دریا مثل کارونم
حلول ماه نو بازم
منو از پایه میسازه
همه دردا فراموشه
تا وقتی عشق دم سازه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: