♥ آخرین سرباز ♥

توو دلم قلیونه قلبم غُلغُلَه س/ حال و روزم مثل ببری توو تلَــه س
بدبیاری، بدبیاری، پشتِ هم / کاســـه ی صبرم پر از درد و گِلَه س

سردُو ساکت، سوت و کور
زخمیـــم ، زنــدَه م به زور

غصّه از توو داره خالیم می کنه / بی کسیمو داره حالیم می کنـــه
سخته به این فاصله عادت کنم / سخته از حسّـــم به تو صحبت کنم

مثلِ ماهـــــی توی تنگ
مثـلِ بغضـــی گنگِ گنگ

اِنقَدَر دنیای کوچیکی شــده / هر طرف میــــرم تو رو می بینمت
آخرین سربازِ احساسم اسیر / دستِ خالــی توی جنگـــــم با غمت

برگِ خالِ تو ، ســــــره
دل همیشـــــه میبـــره

باختم امّا از تو باختن، بردنه / عشق یه لحظه توو چشات سُر خوردنه
مرده وُ افســرده وُ دلتنگتم / زندگــی با غصّــــه نصفِ مـــــردنه

یادِ اون روزای خـــــوب
ریختـــه روی ایـن غروب

خاطراتت مثــل سایه با منــن / لحظـــه های لعنتــی هم دشمنــن
عشقُو عکسُو بغضُو یادُو این غروب/دس به دس دادن دلم رو بشکنن

پشتمـــو خالــی نکــن!
دوریو سالـــی نکــــن!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: