♥ تو نزدیکی، خودم دورم ♥

من و این حوضِ بی ماهــــے
من و این کوچـــه ی بن بست
خدایا شونـــه هام خسته ست
دلــم خونــه، حواست هست؟

پر از بغضــــــم، پرم از درد
نمیشـــه درد و دل هم کــرد
یه عمر هی به خودم گفتـــم:
تحمل کـــن، قوے باش مرد!

ولـــے دیگـــــه نمی تونــم
بریـــــدم درب و داغونـــــم
مثِ آتیــــش توو بارونـــــم
مثِ بارون تــــوو زندونــــم

کــــم آوردمـ ، گرفتــــارمـ
تَـــرک دارمـ ، تَــــرک دارمـ

دل از دنیـــــا که میشـورمـ
یه کم، کم میشـه دلشوره مـ
خدایا راهـــــو گـــم کردمـ
تو نزدیکــــے، خودمـ دورمـ

https://www.academytaraneh.com/88733کپی شد!
967
۲۷