بیا به این دنیا بخندیم

بیا با هم به این دنیا بخندیم

از این پس به رسیدن دل نبندیم

که دنیامون پر از کینست و نفرت

بیا با قلبه این دنیا بجنگیم

بیا با هم از این دنیا جدا شیم

بیا در بند این دنیا نباشیم

بیا تا واسه با هم موندنامون

بیا تا دست به دامونه خدا شیم

بیا با هم بریم به شهر رویا

یه شهره خوب و زیبا توی فردا

بیا اونجا کنار هم بمونیم

همون شهری که توش میمیره دردا

بیا اونجا کسی کاری نداره

که عاشق پای عشقش چی میزاره

جایی که عاشقا پنهون نمیشن

اونجا عشق بآبرو کاری نداره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: