حتی اگه تقدیر غم باشه

هرچی که عمرم میگذره قلبم
غمگین تر و پر دردتر میشه
اما یه حسی میگه که انـــگار
لحظه به لحظه مـــردتر میشه

قانون این دنیـــا همین بوده
این زندگی غم هــــاش بی مرزه
گاهی میشینم با خودم میگم
دنیا به سختی هاش نمی ارزه

اما نمی تونم توو این برزخ
تسلیم بی رحمیه دنیا شم
باید برم تا آخر راهو
حتی اگر تنهای تنها شم

من با هجوم درد می جنگم
حتی اگه تقدیر غم باشه
حتی اگه دنیا برای من
ویرونه های ارگ بم باشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: