"سایه"

قهرمانی به قلب من برگشت
فتح کوهای بی کسی کردم
دست تنهایی به من تجاوزکرد
دیگه یخ کرده روح من سردم
سایه ای بوده بین من پنهون
داشت باعشق دل کشی می کرد
مطمئن بوده دشمنش هستم
سایه ترسید و خودکشی می کرد
وهم پوچی توذهن من بوده
ازتمامیه سایه ها خستم
مثل اواره ای که غمگینه
کوله باری به سوی شب بستم
سایه تقصیر رنج من بوده
اه سردی به قلبه من افتاد
لعنتی سایه قلبه سادم رو
سمت عشقای پوچ هل می داد
حبس افکار سایه ای بودم
رنگ اسارتی به من داده
عشق معصومه ادما انگار
از چشمای بی تابم افتاده…

دل نوشته:
این روزها….مثل قوی بال شکسته کناردریاچه ی قوهستم
یا مثل شکوفه ی گیلاسی که پژمرده
انگار همون راه بی برگشت به مقصدنرسیدن هام

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/87916کپی شد!
1036
۲۷

درباره‌ی کوثر عابدی

من دختری ازدیار سرسبز سوادکوه هستم کارشناسی ارشد فقه و حقوق، علاقمندبه شعر و ترانه... *من یک تیرماهی هستم احساسی سرشار، خیالی پرازحسرت، وامید به پرواز شکوهمندی دارم... facebook.com/kosarAabedi 2213instagram.me//-.kowsar_abedi_72@https://telegram.me/Kowsar