غمی از جنسِ عبادت

دلم از غم پر درده
غمی از جنسِ عبادت
پیشمه یه عمری بازم
من بهش نکردم عادت
دلم از غم پر درده
غم مادری خمیده
بالای گودی نشسته
ذبح دردانشو دیده
دلم از غم پر درده
غم دوری برادر
غمی که بعد «اخا» شد
سنگین و هزار برابر
دلم از غم پره درده
غم هفتاد و دو پیکر
تنشون به روی خاکو
روی نی تو آسمون سر
دلم از غم پر درده
غمی از جنسِ عبادت
پیشمه یه عمری بازم
من بهش نکردم عادت

«صل الله علیک یا ابا عبدالله الحسین(علیه السلام)»
التماس دعا/

از این نویسنده بیشتر بخوانید: