کعبـــه هاے چوبـــے

این چشمه های فانوس، خاکسترای ققنـــوس

این یوسفای خوشبو، این کعبه های چوبــــی
رو شونه های ای کاش،رو شونه های احساس
پیچیده بغض و بوسه، پیچیده عود و اسفنـــــد
از زیر خاک مجنون، بیرون کشیدن المــــــاس

پروانه های بی اسم، بی پیله، بی نشـــــونه
سجاده های خونــــــی، تنهــــــا نشونشونه
فهمیده بودن اینــــــجا،کوچیکه واسـه موندن
جــــــای ستاره بالاست، تو قلب کهکشـــونه

رفتن چه با شتاب و، برگشتشون چـه با نـــاز
ساقدوششون ملائک، با ســـاز و نـــاز و آواز
چن تا گلوله تو ســـر، سوغات مادراشـــــون
چشمــا رو جا گذاشتن، از هول و شوق پرواز

پیچیــــده بوی بارون، بغض هـــزار تا مـــادر
مثل هــــــوای بنــدر، مثل وداع آخـــــــــر
اسفنــد و یاس و قرآن، یه کاســـــه آب کوثر
این لاله هـــای پــرپر، میرن بشن شهیـــــدتر  

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: