نزن بارون

بازم صدای بارون ، بازم تنهایی من
نشستم پشت شیشه آخه نیستی تو پیشم
دلم خیلی گرفته ازت خبر ندارم
نزن بارون که امشب دارم دیوونه میشم

بقیشو نمینویسم خودتون گوش کنید

https://www.radiojavan.com/mp3s/mp3/Ali-Aghadadi-Nazan-Baroon

از این نویسنده بیشتر بخوانید: