♥ حس باکــــره ♥

برفدونه ی سفید، یه خونه ی سفیــد 
دل تنگِ یه سـبــد، بابونه ی سفـــید 

از پشت پنجـَـره، دنیــا قشنگ تـــره 
سیگـار و عکسِ تو،روزی که محشـره  

می چسبه این هوا، هُـــرم و حرارتت 
آغوش گرمتـــــو، بوســه به صورتت  

یه چنگِ دزدکــــی، رو ابر نـــــرمِ تو 
حس ولرم تـــو، اون شوق و شــرم تو 

میچسبه لخت و خیس،تو تنگ و تنگ عشق
لمسی،لبی،شبـــی، رنگ قشــنگِ عشق
♡♡♡♡

تا کی بدونِ تـــــو،با غصّــــــه تا کنـم
 آهِ دلو همــش، رو شیشـه "هـــا" کنم 

 سهم دلم ازت شــد، خواب و خاطــــره
ایــــن آرزوی کال، ایــن حسِّ باکــــره

https://www.academytaraneh.com/86385کپی شد!
970
۲۵