با من سخن بگو …

با من سخن بگو ، لحن تو آشناست
دیوانه شو نگو ، دیوانگی خطاست
در سرزمین عشق ردی نهفته است
در سرزمین تو آن رد بگو کجاست

گو آن نشان کجاست تا عاشقت شوم
این زخم کهنه را سودای تو دواست
اندام تو خوش است ، محو تو میشوم
احسنتُ خالقین با دیدنت رواست

دُرِّ لبان تو ، یاقوت احمر است
این ثروت عظیم بوسیدنش شفاست
هنگام شب شد و قلبم کنار توست
بنمای آتشی کز عشق تو به پاست

توبه شکستم و از باده مست مست
از شرب خمر تو این مستیم به جاست
با من سخن بگو از خوب های بد
دیوانه شو نگو دیوانگی خطاست

این هم برای دوستان خوبم که از کارای ضعیف من خسته شده بودند :-)
امیدوارم خوشتون بیاد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: