۵ سـال انتظــار

♥صحنه ی اوّل:

عشقم داره میاد،دلتنگشم زیـــــاد
جشنِ دلِ منــه،یه روزِ شادِ شـــاد

احساسِ خاصیـــه، هول و هراسیـه
پن سـال ندیدمش ، روزِ خلاصــــیه

چن شاخه صورتی ارکیده می خـرم
هم عشقِ اوّلـــــه ، هم عشقِ آخرم

آبی تنم کــنم،یا سرمه ای،سفـــید؟
یا پیرهنی رو که، کادو برام خریــد؟

اول ببوسمش..اونو بغـــل کــــنم؟
بغضِ تمومِ این..سالا رو حل کـــنم

یا نه!..بگم سلام، بعد چن قدم بیـام
یه سّیر نگاش کنـم، عادّی بشه برام

♥صحنه ی دوم:

دل توو دلم که نیست..نبضـــــم ۲۲۰
الان کسی مثِ من رو زمـین که نیست

با شوق و استرس، ساعت یه ربع به ۳
دلواپســــم،چــرا؟!زودتر نمی رسـه!

♥صحنه ی سوّم:

باور نمــــی کنم،این غیرِ ممـــــکنه
این کارو با دلم هرگـــــــز نمی کنه

عینِ یه آبِ ســرد، چرتم رو پاره کـرد
کاش بر نگشته بود،نامردِ هرزه گــرد

اون دمدمی مزاج، من عاشق و حسود
شونه به شونه ی مردی غریبه بــــود

https://www.academytaraneh.com/86124کپی شد!
851
۴۹